ฤกษ์แต่งงาน 2563
ฤกษ์แต่งงาน 2563

วันที่เผยแพร่: 29 มิถุนายน 2562


" สวัสดีค่ะ อ. ชัญได้นำ ฤกษ์แต่งงาน ประจำปี 2563 มาฝากว่าที่เจ้าบ่าว เจ้าสาว ที่จะมีแพลนงานแต่งงานในปี 2563 . "

ฤกษ์แต่งงาน 2563

สวัสดีค่ะ อ.ชัญได้นำ กษ์แต่งงาน ประจำปี 2563 มาฝากว่าที่เจ้าบ่าว เจ้าสาว ที่จะมีแพลนงานแต่งงานในปี 2563 โดย ฤกษ์ดี ถือเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว การใช้ ฤกษ์แต่งงาน ที่ดีนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างครอบครัวเลยก็ว่าได้ หากได้ ฤกษ์แต่งงาน ที่ดีและสมพงศ์กับดวงชาตา จะช่วยให้ความรักของคุณนั้นสุขสมหวังชื่นมื่น ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไปตราบนานเท่านานเลยละค่ะ โดยหากทางคู่บ่าวสาวจะได้ทราบ ฤกษ์แต่งงาน แต่เนิ่นๆ จะได้มีเวลาในการหาสถานที่จัดงานแต่งงาน และจัดเตรียมขั้นตอนการแต่งงานต่างๆ รวมถึง เพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดูฤกษ์ และช่วงเวลาเหมาะสมที่จะแต่งงานอีกด้วย

 

 

ฤกษ์แต่งงาน 2563
มกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ราชาฤกษ์
วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 ภูมิปาโลฤกษ์
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 แรม 5 ค่ำ เดือน 2 มหัทธโนฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 แรม 7 ค่ำ เดือน 2 ภูมิปาโลฤกษ์
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 แรม9 ค่ำ เดือน 2 เทวีฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 แรม 14 ค่ำ เดือน 2 มหัทธโนฤกษ์
วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 3 ราชาฤกษ์
กุมภาพันธ์
วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ภูมิปาโลฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 เทวีฤกษ์
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ราชาฤกษ์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 แรม 4 ค่ำ เดือน 3 ภูมิปาโลฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 แรม 5 ค่ำ เดือน 3 ภูมิปาโลฤกษ์
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แรม 6 ค่ำ เดือน 3 เทวีฤกษ์
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 แรม 11 ค่ำ เดือน 3 มหัทธโนฤกษ์
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 แรม 13 ค่ำ เดือน 3 ภูมิปาโลฤกษ์
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ราชาฤกษ์
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 4 มหัทธโนฤกษ์
มีนาคม
วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 เทวีฤกษ์
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4 ราชาฤกษ์
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 แรม 9 ค่ำ เดือน 4 มหัทธโนฤกษ์
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 แรม 10 ค่ำ เดือน 4 มหัทธโนฤกษ์
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 มหัทธโนฤกษ์
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5 เทวีฤกษ์
เมษายน
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 5 ราชาฤกษ์
วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ภูมิปาโลฤกษ์
วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 แรม 4 ค่ำ เดือน 5 ราชาฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 16  เมษายน 2563 แรม 9 ค่ำ เดือน 5 ภูมิปาโลฤกษ์
วันเสาร์ที่ 18  เมษายน 2563 แรม 11 ค่ำ เดือน 5 เทวีฤกษ์
วันจันทร์ที่ 20  เมษายน 2563 แรม 13 ค่ำ เดือน 5 ราชาฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 30  เมษายน 2563 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ราชาฤกษ์
พฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 4  พฤษภาคม 2563 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ภูมิปาโลฤกษ์
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 แรม 2 ค่ำ เดือน 6 ราชาฤกษ์
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 แรม 5 ค่ำ เดือน 6 มหัทธโนฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 แรม 11 ค่ำ เดือน 6 ราชาฤกษ์
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 แรม 12 ค่ำ เดือน 6 ราชาฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 แรม 15 ค่ำ เดือน 6 มหัทธโนฤกษ์
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7 มหัทธโนฤกษ์
มิถุนายน
วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ราชาฤกษ์
วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 แรม 3 ค่ำ เดือน 7 มหัทธโนฤกษ์
วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 แรม 7 ค่ำ เดือน 7 เทวีฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2563 แรม 9 ค่ำ เดือน 7 ราชาฤกษ์
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 ภูมิปาโลฤกษ์
วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ภูมิปาโลฤกษ์
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 8 เทวีฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 8 ภูมิปาโลฤกษ์
กรกฎาคม
วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8 ราชาฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 มหัทธโนฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 แรม 5 ค่ำ เดือน 8 เทวีฤกษ์
วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 แรม 7 ค่ำ เดือน 8 ราชาฤกษ์
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 แรม 13 ค่ำ เดือน 8 ภูมิปาโลฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 แรม 15 ค่ำ เดือน 8 เทวีฤกษ์
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9 มหัทธโนฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 9 ภูมิปาโลฤกษ์
วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9 เทวีฤกษ์
สิงหาคม
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 มหัทธโนฤกษ์
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ภูมิปาโลฤกษ์
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 แรม 5 ค่ำ เดือน 9 ราชาฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 แรม 10 ค่ำ เดือน 9 ภูมิปาโลฤกษ์
วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 แรม 12 ค่ำ เดือน 9 เทวีฤกษ์
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 แรม 14 ค่ำ เดือน 9 ราชาฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 มหัทธโนฤกษ์
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 10 เทวีฤกษ์
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 มหัทธโนฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10 ภูมิปาโลฤกษ์
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 ภูมิปาโลฤกษ์
กันยายน
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 แรม 3 ค่ำ เดือน 10 ราชาฤกษ์
วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 แรม 6 ค่ำ เดือน 10 มหัทธโนฤกษ์
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 11 ภูมิปาโลฤกษ์
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 เทวีฤกษ์
ตุลาคม
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ราชาฤกษ์
วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 แรม 4 ค่ำ เดือน 11 มหัทธโนฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ภูมิปาโลฤกษ์
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 ภูมิปาโลฤกษ์
วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 ราชาฤกษ์
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 12 ภูมิปาโลฤกษ์
พฤศจิกายน
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แรม 2 ค่ำ เดือน 12 มหัทธโนฤกษ์
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 แรม 15 ค่ำ เดือน 12 เทวีฤกษ์
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 1 ราชาฤกษ์
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 1 มหัทธโนฤกษ์
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 1 ภูมิปาโลฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 เทวีฤกษ์
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 1 เทวีฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1 มหัทธโนฤกษ์
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 แรม 1 ค่ำ เดือน 1 ภูมิปาโลฤกษ์
ธันวาคม
วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 แรม 6 ค่ำ เดือน 1 ราชาฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 แรม 14 ค่ำ เดือน 1 ราชาฤกษ์
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 2 ภูมิปาโลฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 2 เทวีฤกษ์
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2 มหัทธโนฤกษ์
วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 ภูมิปาโลฤกษ์
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2 ภูมิปาโลฤกษ์

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  “เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

 

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ “ตั้งชื่อลูก  –ให้ฤกษ์มงคล

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname