ตั้งชื่อลูกชายที่เกิดวันอังคาร
ตั้งชื่อลูกชายที่เกิดวันอังคาร

วันที่เผยแพร่: 27 สิงหาคม 2561


"สำหรับใครที่กำลังมองหาไอเดียในการตั้งชื่อลู หรือ ต้องการเปลี่ยนชื่อมงคลสำหรับคนเกิดวันอังคาร วันนี้อ. ชัญก็มีชื่อมงคลที่ถูกฉโลกกับเด็กชายที่เกิดวันอังคารมาฝากกันนะคะ . "

ตั้งชื่อลูกชายที่เกิดวันอังคาร

        enlightenedในปัจจุบัน การตั้งชื่อลูก หรือ การเปลี่ยนชื่อมงคล ยังคงได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เนื่องจากความเชื่อในอดีตที่การตั้งชื่อมงคลนั้นจะถูกจำกัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงเท่านั้น เช่น เจ้าขุนมูลนาย หรือ พระเจ้าแผ่นดิน ก็จำเป็นที่จะต้องดูตำรับตำรา โดยมีโหราจารย์ในพระราชสำนักเป็นคนตรวจตั้งให้ ด้วยเหตุผลนี้พ่อแม่จึงนิยม ตั้งชื่อลูก ที่เป็นมงคลเพื่อต้องการให้บุตรหลานนั้นได้ชื่อที่เป็นสิริมงคลติดตัวไปตลอดชีวิต 

 

        วันนี้ก็จะเอานิสัยของเด็กที่เกิดชายที่เกิดในวันอังคาร มาฝากกันนะคะ เด็กที่เกิดวันอังคารนั้นจะเป็นคนที่ชอบเสี่ยงรักชีวิตอิสระ มากกว่าถูกจำลองจับมัดอยู่ในกรอบของคำสั่ง มักจะเป็นคนที่พูดจาอย่างขวานผ่าซากและตรงไปตรงมาเป็นอย่างมาก เป็นเด็กที่กล้าแสดงออก ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็มักจะพูดออกมาตรงๆ  วางนิสัยเคร่งขรึมและเป็นผู้ใหญ่เกินอายุ ดื้อรั้นจนน่ารำคาญในบางครั้งและเชื่อมั่นตนเองสูง วัยเด็กเป็นคนที่ถูกให้รับผิดชอบตัดสินใจด้วยตนเองเป็นส่วนมาก จึงมักที่จะเป็นคนที่ยึดมั่นความคิดตนเองสูง บางทีก็ดู ๆ เหมือนกับคนเผด็จการ

 

        การตั้งชื่อสำหรับลุกชายที่เกิดวันอังคารนั้น นั้นควรจะคำนวณร่วมกับวันเดือนปีเกิดและ นามสกุลเป็นสำคัญค่ะ สำหรับเด็กที่เกิดวันอังคารควรหลีกเลี่ยงการใช้ กลุ่มตัวอักษร  ก ข ค ฆ ง    เพราะอาจส่งผลให้ชีวิตต้องอาภัพอับจน ทำสิ่งใดก็ไม่มีความเจริญก้าวหน้า มีแต่ความล้มเหลวและมีแต่อุปสรรค มากมายที่จะต้องแก้ไข 

 

smileyวิธีการตั้งชื่อลูก หากมีตัวอักษรที่อยู่ในทักษาต่างที่อยู่ในชื่อก็จะส่งเสริมชาตาในเรื่องต่างๆกันไปค่ะsmiley

ใช้อักษร  (บริวาร ) 
จ ,ฉ ,ช ,ซ ,ฌ ,ญ   ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง 

ใช้อักษร  (อายุ) 
 ,ฏ ,ฐ ,ฑ ,ฒ ,ณ  ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สุขภาพดี แข็งแรง  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงเบียดเบียน 

ใช้อักษร (เดช)  
ด ,ต ,ถ ,ท ,ธ ,น  ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง บารมี เกียรติยศ ชื่อเสียง อำนาจ ให้คนเคารพยำเกรง การควบคุมบังคับบัญชาคนได้  

ใช้อักษร (ศรี 
บ ,ป ,ผ ,ฝ ,พ ,ฟ ,ภ ,ม ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์สิน โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำให้คนรักใคร่เมตตา มีสิริมงคล

ใช้อักษร (มูละ)   
ย ,ร ,ล ,ว  ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ทรัพย์ ทรัพย์สินเงินทอง ทุนทรัพย์ผล หลักฐานความมั่นคง ทำมาค้าขึ้น มีกำไร ประสบความสำเร็จในเรื่องเงินๆทองๆ


ใช้อักษร (อุตสาหะ) ศ ,ษ ,ส ,ห ,ฬ ,ฮ​   ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร ให้เกิดผลสำเร็จ มีมานะอุตสาหะ หนักเอาเบาสู้ ไม่ท้อถอย  มีความพยายามของตนเอง มีความรับผิดชอบ หัวคิดริเริ่มพยายาม  แรงจูงใจ ทิฐิมานะ การประกอบกิจการค้า การเกษตรกรรม 

ใช้อักษร  (มนตรี ) อ และสระทั้งหมด ส่งเสริม แก้ไขเรื่อง การอุปถัมภ์ค้ำชู ส่งเสริม อุปการะ สงเคราะห์เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ การดำเนินชีวิตและหน้าที่การงาน ครอบครัว ชอบไฝ่รู้

ใช้อักษร  (กาลกิณี )  ก ข ค ฆ ง  โชคร้าย อัปมงคล ศัตรูคู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรค  วุ่นวายในการดำเนินชีวิต ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีโชคลาภ ห้ามนำอักษรในวรรคกาลกิณี นี้มาตั้งชื่อ
 

 

heartตัวอย่างลูกสาวที่คลอดวันอังคารมีดังนี้ heart

 


จตุรภัทร อ่านว่า จะ-ตุ-ระ-พัด แปลว่า ความเจริญที่ชนปรารถนา 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือ อายุ วิทยา ยศ พละ
จรณินท์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จรณินทร์ อ่านว่า จะ-ระ-นิน แปลว่า เป็นใหญ่เพราะความประพฤติดี
จารุเดช อ่านว่า จา-รุ-เดด แปลว่า มีเดชงดงาม
จารุพิชญ์ อ่านว่า จา-รุ-พิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้สง่างาม
จารุวัฒน์ อ่านว่า จา-รุ-วัด แปลว่า ผู้มีความเจริญรุ่งเรือง
จิณณทัต อ่านว่า จิน-นะ-ทัด แปลว่า ผู้มีความประพฤติตามแบบแผน
จิตติพัฒน์ อ่านว่า จิด-ติ-พัด แปลว่า เจริญด้วยความคิด ความฉลาด
จิตบุณย์ อ่านว่า จิ-ตะ-บุน แปลว่า มีความดีที่ซึ่งสั่งสมไว้แล้ว มีใจดีงาม
จิตรายุธ อ่านว่า จิด-ตรา-ยุด แปลว่า มีอาวุธต่างๆ
จิรฐา อ่านว่า จิ-ระ-ถา แปลว่า ฐานะที่มั่นคง
จิรณัฐ อ่านว่า จิ-ระ-นัด แปลว่า ผู้มีความรู้ตลอดกาลนาน
จิรเดช อ่านว่า จิ-ระ-เดด แปลว่า หมอที่ยั่งยืน
จิรภัทร อ่านว่า จิ-ระ-พัด แปลว่า ผู้ดีงามตลอดกาลนาน
จิรเมธ อ่านว่า จิ-ระ-เมด แปลว่า มีความรู้ตลอดกาลนาน มีความฉลาดนาน
จิรยุทธ อ่านว่า จิ-ระ-ยุด แปลว่า การรบที่ยาวนาน
จิรวิน อ่านว่า จิ-ระ-วิน แปลว่า ผู้มีอายุยืนยาวมพอใจ
ฉันทพัฒน์ อ่านว่า ฉัน-ทะ-พัด แปลว่า เจริญด้วยฉันทะ เจริญด้วยความพอใจ
ชญานนท์ อ่านว่า ชะ-ยา-นน แปลว่า ยินดีในความรู้
ชฎาธร อ่านว่า ชะ-ดา-ทอน แปลว่า พระศิวะ
ชฎายุ อ่านว่า ชะ-ดา-ยุ แปลว่า ลูกแห่งครุฑ
ชนานันท์ อ่านว่า ชะ-นา-นัน แปลว่า ยินดีในหมู่คน
ชนิตพล อ่านว่า ชะ-นิด-ตะ-พน แปลว่า ให้เกิดพลัง
ชยธร อ่านว่า ชะ-ยะ-ทอน แปลว่า ทรงชัย
ชยพล อ่านว่า ชะ-ยะ-พน แปลว่า มีพลังคือชัยชนะ
ชยพัทธ์ อ่านว่า ชะ-ยะ-พัด แปลว่า เกี่ยวเนื่องกับความชนะ
ชวนันท์ อ่านว่า ชะ-วะ-นัน แปลว่า ยินดีในเชาว์ปัญญา
ชวรัตน์ อ่านว่า ชะ-วะ-รัด แปลว่า มีไหวพริ่บที่ดีเลิศ
ชวโรจน์ อ่านว่า ชะ-วะ-โรด แปลว่า รุ่งเรองด้วยเชาวน์ปัญญา
ฐปนนท์ อ่านว่า ถะ-ปะ-นน แปลว่า มีความพอใจที่ตั้งมั่น
ฐิตวัฒน์ อ่านว่า ถิ-ตา-วัด แปลว่า มีความเจริญที่ตั้งมั่นแล้ว
ฐิติ อ่านว่า ถิ-ติ แปลว่า การดำรงอยู่
ฐิตินันท์ อ่านว่า ถิ-ติ-นัน แปลว่า มีความชื่นชมยินดีในชีวิต
ฐิติภัทร อ่านว่า ถิ-ติ-พัด แปลว่า ความเจริญที่ถาวร
ณพิชญ์ อ่านว่า นะ-พิด แปลว่า นักปราชญ์
ณภัทร อ่านว่า นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยความรู้
ณัฐพล อ่านว่า นัด-ถะ-พน แปลว่า พลังแห่งนักปราชญ์
ณัฐพัชร์ อ่านว่า นัด-ถะ-พัด แปลว่า มีความรู้ดุจเพชร
ณัฐวร อ่านว่า นัด-ถะ-วอน แปลว่า นักปราชญ์ผู้ประเสริฐ
ณัฐวรรธน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า นักปราชญ์ผู้เจริญ
ณัฐวัฒน์ อ่านว่า นัด-ถะ-วัด แปลว่า ความเจริญของนักปราชญ์
เดชทัต อ่านว่า เด-ชะ-ทัด แปลว่า ผู้ให้เดชหรือมีเดชมาก
เดชาธร อ่านว่า เด-ชา-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งเดช
ติณณ์ อ่านว่า ติน แปลว่า ผู้ข้ามพ้นความทุกข์แล้ว
ติณณภพ อ่านว่า ติน-นะ-พบ แปลว่า ผู้ข้ามภพได้ ชื่อของผู้บรรลุธรรม
เตชินท์ อ่านว่า เต-ชิน แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยเดช มีเดชยิ่งใหญ่
เตโชดม อ่านว่า เต-โช-ดม แปลว่า มีเดชสูงสุด
ธนโชติ อ่านว่า ทะ-นะ-โชด แปลว่า รุ่งเรืองด้วยทรัพย์ มีทรัพย์มาก
ธนดล อ่านว่า ทะ-นะ-ดน แปลว่า บันดาลทรัพย์
ธนเดช อ่านว่า ทะ-นะ-เดด แปลว่า มีทรัพย์เป็นอำนาจ
ธนทรัพย์ อ่านว่า ทะ-นะ-ซับ แปลว่า ทรัพย์สมบัติ
ธนธรณ์ อ่านว่า ทะ-นะ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งทรัพย์ มั่งมี
ธนนันท์ อ่านว่า ทะ-นะ-นัน แปลว่า ยินดีในทรัพย์
ธนบดี อ่านว่า ทะ-นะ-บอ-ดี แปลว่า เจ้าของทรัพย์สมบัติ
ธนพล อ่านว่า ทะ-นะ-พน แปลว่า มีกำลังเป็นทรัพย์
ธนภัทร อ่านว่า ทะ-นะ-พัด แปลว่า ดีงามด้วยทรัพย์
ธนภูมิ อ่านว่า ทะ-นะ-พูม แปลว่า พื้นที่แห่งทรัพย์
ธนวรรธน์ อ่านว่า ทะ-นะ-วัด แปลว่า ความเจริญด้วยทรัพย์
ธนาฒย์ อ่านว่า ทะ-นาด แปลว่า ผู้ร่ำรวย
ธรณินทร์ อ่านว่า ทอ-ระ-นิน แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน
ธรนันท์ อ่านว่า ทอ-ระ-นัน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งความบันเทิง ทรงไว้ซึ่งความสุข
ธรรมณัฐ อ่านว่า ทำ-มะ-นัด แปลว่า คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอันยิ่งใหญ่
นทีบดี อ่านว่า นะ-ที-บอ-ดี แปลว่า เจ้าแห่งแม่น้ำ
นนท์ปวิธ อ่านว่า นน-ปะ-วิด แปลว่า ผู้สร้างความสุข ผู้สร้างความบันเทิง
นภาดล อ่านว่า นะ-พา-ดน แปลว่า พื้นฟ้า
นภาเดช อ่านว่า นะ-พา-เดด แปลว่า อำนาจฟ้า
นรชัย อ่านว่า นอ-ระ-ไช แปลว่า ชัยชนะของคน
นราวิชญ์ อ่านว่า นะ-รา-วิด แปลว่า คนที่เป็นปราชญ์
นราวุธ อ่านว่า นะ-รา-วุด แปลว่า อาวุธของคน
นฤชัย อ่านว่า นะ-รึ-ไช แปลว่า คนผู้มีชัยชนะ
นัธทวัฒน์ อ่านว่า นัด-ทะ-วัด แปลว่า มีความเจริญเป็นที่มั่นคง
นันท์ทัต อ่านว่า นัน-ทัด แปลว่า ให้ความบันเทิง ให้ความสุข
นิชนันท์ อ่านว่า นิด-ชะ-นัน แปลว่า ผู้มีความสุข ความเพลิดเพลิน เป็นของตน
นิติธร อ่านว่า นิ-ติ-ทอน แปลว่า ทรงไว้ซึ่งแบบแผนหรือนักกฏหมาย
บัญญพนต์ อ่านว่า บัน-ยะ-พน แปลว่า ผู้มีปัญญา
บัญญวัต อ่านว่า บัน-ยะ-วัด แปลว่า ผู้มีปัญญา
บุรินทร์ อ่านว่า บุ-ริน แปลว่า เจ้าเมือง
บูรณ์พิภพ อ่านว่า บูน-พิ-พบ แปลว่า มีสมบัติมาก เต็มไปด้วยสมบัติ
ปฏิญญา อ่านว่า ปะ-ติน-ยา แปลว่า การให้คำมั่นสัญญา
ปณิธิ อ่านว่า ปะ-นิ-ทิ แปลว่า ความตั้งใจแน่วแน่
ปภาวินท์ อ่านว่า ปะ-พา-วิน แปลว่า ได้รับแสงสว่าง
ปภินวิช อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า มีความรู้แตกฉาน
ปภินวิทย์ อ่านว่า ปะ-พิน-วิด แปลว่า มีความรู้แตกฉาน
ปรวีร์ อ่านว่า ปะ-ระ-วี แปลว่า ผู้กล้าหาญที่ประเสริฐ
ปรัชญา อ่านว่า ปรัด-ยา แปลว่า ความรู้ชั้นสูง
ปรินทร์ อ่านว่า ปะ-ริน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปรินทร อ่านว่า ปะ-ริน-ทอน แปลว่า เป็นใหญ่กว่าคนอื่น
ปวัตน์ อ่านว่า ปะ-วัด แปลว่า ความเป็นไป
ปัญจพล อ่านว่า ปัน-จะ-พน แปลว่า มีพลังห้าอย่าง
ปัณณทัต อ่านว่า ปัน-นะ-ทัด แปลว่า ให้ความรู้
ปัณณธร อ่านว่า ปัน-นะ-ทอน แปลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งหนังสือ มีความรู้หรือฉลาด
ปัณณวัฒน์ อ่านว่า ปัน-นะ-วัด แปลว่า เจริญด้วยหนังสือ
ปัณณวิชญ์ อ่านว่า ปัน-นะ-วิด แปลว่า ผู้รู้หนังสือ มีความรู้ในเรื่องหนังสือ
ผณินทร อ่านว่า ผะ-นิน-ทอน แปลว่า นาคราช
พชร อ่านว่า พด-ชะ-ระ แปลว่า เพชร
พชรดนัย อ่านว่า พด-ชะ-ระ-ดะ-ไน แปลว่า ลูกชายผู้กล้าแข็ง ลูกชายผู้กล้าหาญดังเพชร
พลัฎฐ์ อ่านว่า พะ-ลัด แปลว่า ตั้งอยู่ในกำลัง ทรงพลัง
พัทธรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
พัทธวรรณ อ่านว่า พัด-ทะ-วัน แปลว่า ผูกพันกับหนังสือ
พิชัยยุทธ อ่านว่า พิ-ไช-ยุด แปลว่า รบชนะ
พิชาชาญ อ่านว่า พิด-ชา-ชาน แปลว่า มีความชำนาญในวิชา
พิธิวัฒน์ อ่านว่า พิ-ทิ-วัด แปลว่า เจริญด้วยระเบียบแบบแผน
พีรณัฐ อ่านว่า พี-ระ-นัด แปลว่า ปราชญ์ผู้กล้าหาญ
พีรดนย์ อ่านว่า พี-ระ-ดน แปลว่า ผู้ชายผู้กล้าหาญ
พีรวิชญ์ อ่านว่า พี-ระ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้กล้าหาญ
ภัทราวุธ อ่านว่า พัด-ทรา-วุด แปลว่า มีอาวุธดี อาวุธงาม
ภัทรินทร์ อ่านว่า พัด-ทะ-ริน แปลว่า เจ้าแห่งความเจริญ
ภาณิน อ่านว่า พา-นิน แปลว่า ผู้พูดเก่ง นักพูด
ภาณุภัทร อ่านว่า พา-นุ-พัด แปลว่า เจริญด้วยแสงสว่าง พระอาทิตย์
ภาณุวิชญ์ อ่านว่า พา-นุ-วิด แปลว่า นักปราชญ์ผู้รุ่งโรจน์ดุจพระอาทิตย์
มนต์ณัฏ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า คำศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์
มนต์ณัฐ อ่านว่า มน-นัด แปลว่า มนต์ของนักปราชญ์ หรือนักปราชญ์ผู้มีมนต์
รชานนท์ อ่านว่า ระ-ชา-นน แปลว่า ยินดีในทรัพย์สมบัติ
รฐนนท์ อ่านว่า ระ-ถะ-นน แปลว่า เป็นที่ชื่นชอบของรัฐ
รณชัช อ่านว่า รน-นะ-ชัด แปลว่า ทหารในสนามรบ
รณพร อ่านว่า รน-นะ-พอน แปลว่า มีเสียงประเสริฐ มีเสียงไพเพราะ
วรนิพิฐ อ่านว่า วอ-ระ-นิ-พิด แปลว่า ผู้ประเสริฐและดำรงมั่น
วรวุฒิ อ่านว่า วอ-ระ-วุด แปลว่า มีความประเสริฐและความเจริญ
วรัชญ์ อ่านว่า วะ-รัด แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรัญชิต อ่านว่า วะ-รัน-ชิด แปลว่า มีชัยชนะอันประเสริฐ หรือชนะคนที่ประเสริฐ
วรัญญู อ่านว่า วะ-รัน-ยู แปลว่า ผู้รู้สิ่งที่ประเสริฐ
วรินทร อ่านว่า วะ-ริน-ทอน แปลว่า ผู้ประเสริฐและเป็นใหญ่
วัฒนชัย อ่านว่า วัด-ทะ-นะ-ไช แปลว่า ชนะด้วยความเจริญ
วัณณุวรรธน์ อ่านว่า วัน-นุ-วัด แปลว่า ทางแห่งความเจริญ
วีรภัทร อ่านว่า วี-ระ-พัด แปลว่า ผู้กล้าหาญและเจริญ
วีรยุทธ อ่านว่า วี-ระ-ยุด แปลว่า นักรบผู้กล้า
วีรวัฒน์ อ่านว่า วี-ระ-วัด แปลว่า ผู้เจริญด้วยความกล้า
วีรวุฒิ อ่านว่า วี-ระ-วุด แปลว่า เป็นใหญ่ด้วยความกล้าหาญ
วีรัช อ่านว่า วี-รัด แปลว่า เกิดจากผู้กล้าหาญ
อดิเทพ อ่านว่า อะ-ดิ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อติเทพ อ่านว่า อะ-ติ-เทบ แปลว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่
อติรุจ อ่านว่า อะ-ติ-รุด แปลว่า ผู้สง่างามยิ่ง
อธิปัตย์ อ่านว่า อะ-ทิ-ปัด แปลว่า ความเป็นใหญ่
อธิพันธ์ อ่านว่า อะ-ทิ-พัน แปลว่า ความผูกพันที่ยิ่งใหญ่
อธิยุต อ่านว่า อะ-ทิ-ยุด แปลว่า ขวนขวายยิ่ง หรือขยันขันแข็งยิ่ง
อธิวัฒน์ อ่านว่า อะ-ทิ-วัด แปลว่า ความเจริญที่ยิ่งใหญ่
อนุวรรธน์ อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า เจริญตาม
อนุวัต อ่านว่า อะ-นุ-วัด แปลว่า ผู้ประพฤติตาม
อรรณพ อ่านว่า อัน-นบ แปลว่า ทะเล
อรรถนนท์ อ่านว่า อัด-ถะ-นน แปลว่า ผู้ยินดีในประโยชน์
อรรถพันธ์ อ่านว่า อัด-ถะ-พัน แปลว่า เกี่ยวเนื่องด้วยประโยชน์ มีประโยชน์อันมั่นคง
อานนท์ อ่านว่า อา-นน แปลว่า ความเพลิดเพลิน
จิรภาส อ่านว่า จิ-ระ-พาด แปลว่า รุ่งเรืองนาน รุ่งโรจน์ตลอด
ธรรมเชษฐ์ อ่านว่า ทำ-มะ-เชด แปลว่า ผู้เจริญด้วยธรรม
ธัญพิสิษฐ์ อ่านว่า ทัน-พิ-สิด แปลว่า โชคดีเป็นพิเศษ
ธาราวรรษ อ่านว่า ทา-รา-วัด แปลว่า ฝนจำนวนมาก
ธิติสรณ์ อ่านว่า ทิ-ติ-สอน แปลว่า พึ่งความเพียร ความอดทน ความรู้
นรเศรษฐ์ อ่านว่า นอ-ระ-เสด แปลว่า ผู้มีความมั่งคั่ง
นเรศ อ่านว่า นะ-เรด แปลว่า จอมคน

 

enlightenedหมายเหตุ  ชื่อที่ให้ไปนี้เป็นชื่อทั่วไปที่เหมาะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ การตั้งชื่อลูกที่ดีที่สมพงศ์กับดวงชาตา นั้นจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อลูกโดยดูนามสกุลร่วมกับวันเดือนปีเกิดและ และผ่านหลักการตั้งชื่ออื่นๆ อีกเช่น เลขศาสตร์ ,อายตนะ 6,นวนามศาสตร์. โหราศาสตร์ไทย ถึงเป็นชื่อที่ดีต่อดวงชาตา 100%ค่ะ

บทความโดย 

อ.ชัญ  theluckyname  เปลี่ยนชื่อ  เปลี่ยนชีวิต”

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ ตั้งชื่อ  –ฮวงจุ้ย

 

 Tags: ตั้งชื่อลูกที่เกิดวันอังคาร,ตั้งชื่อลูกชายที่เกิดวันอังคาร,ตั้งชื่อลูก

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname