หมวกน่ารักๆ สีฟ้าสดใส ลายดอกกุหลาบ สามารถซักได้ราคา 690 บาทเท่านั้น ส่งละทะเบียนฟรี
หมวกน่ารักๆ สีฟ้าสดใส ลายดอกกุหลาบ สามารถซักได้ราคา 690 บาทเท่านั้น ส่งละทะเบียนฟรี

วันที่เผยแพร่: 3 กรกฎาคม 2558


" หมวกน่ารักๆ สีฟ้าสดใส ลายดอกกุหลาบ สามารถซักได้ราคา 690 บาทเท่านั้น ส่งละทะเบียนฟรี . "

 หมวกน่ารักๆ สีฟ้าสดใส ลายดอกกุหลาบ สามารถซักได้ราคา 690 บาทเท่านั้น ส่งละทะเบียนฟรี

 

 

 

 

เหมาะสำหรับคนเกิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์

คนเกิดวันจันทร์    - แต่งกายด้วยสีฟ้า จะส่งเสริมดวงชาตาในเรื่องได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นอย่างดี

คนเกิดวันอังคาร   - แต่งกายด้วยสีฟ้า จะส่งเสริมดวงชาตาในเรื่องในเรื่องความประสบความสำเร็จที่มาจากความพยายามและอดทน

คนเกิดวันพุธ   -  แต่งกายด้วยสีฟ้า จะส่งเสริมดวงชาตาในเรื่องโชคลาภ การค้าขายเจริญรุ่งเรือง

คนเกิดวันพฤหัส   -  แต่งกายด้วยสีฟ้า จะส่งเสริมดวงชาตาในเรื่องบารมี เป็นที่ย่ำเกรงต่อผู้ที่พบเห็น

คนเกิดวันศุกร์   - แต่งกายด้วยสีฟ้า จะส่งเสริมดวงชาตาในเรื่องลูกน้องบริวาร รักใครกันดีและเชื่อฟัง

คนเกิดวันเสาร์   - แต่งกายด้วยสีฟ้า จะส่งเสริมดวงชาตาในเรื่องเมตตามหานิยม เป็นที่รักใครต่อผู้อื่นเมื่อได้พบเจอ

คนเกิดวันพุธกลางคืน   - แต่งกายด้วยสีชมพูจะส่งเสริมดวงชาตาในเรื่องสุขภาพที่ดี แข็งแรง

 

 

 

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname