หลักนวนามศาสตร์ ศาสตร์ประยุกต์สำคัญที่ใช้ในการตั้งชื่อลูกมงคล