ข้อดีของการจะทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด รู้ไว้มีชัยมากกว่าครึ่ง